Dekh Bhai Padhai Me Kami ho na ho fashion

Padhai Me Kami ho na
Ho Fashion Me Koi Kami
Nai Honi Chahiye