Satrangi Haryanvi Movie Trailer 26 Aug

” Satrangi Haryanvi Film” National Aword Winner 2015
Release Date: 26 Aug 2016
Singer : NEETU SINGH, SUBODH SHARMA
lyricist….. KRISANA BHARDWAJ GEETKAR
music…… ROHIT SHARMA
Choreographed by Kenil Sanghvi
And obviously Sundeep Sharma, Sachin Shokeen, Nargis Nandal….