Jeans Or Suit Aali

जीन्स आली तो दुनिया कै आँव सै
मेरे आली तो सुट सलावार म आवगी
थाम खाँस खाँस मर जाओगे
जब वा ओल्हा (घुँघट) काढ कै जावगी