चॉकलेट डे, रोज डे, प्रोपोज़ डे, वैलेंटाइन डे
ये सारे ब्याह तै पहल्यां के चोंचले हैं
.
.
ब्याह पाछै तो रोटी दे, चा दे, रजाई दे,
परान मर ले अर मन्नै सोण दे