बहोत याद आऊंगा

बहोत याद आऊंगा तनै एक दिन
आपणे ए फैसले तनै रूवावैंगे