Dil Ka Kala (Full Song) By Raj Mawar,Shivani Raghav, Vishal & Andy Dahiya

Song – Dil Ka Kala
Singer – Raj Mawar
Artist – Vishal Sharma , Shivani Raghav
Writer – Andy Dahiya
Music – Vraj Bandhu
Director – Sahil Sherda ( Happy Sahil )
DOP – Abhi Chouhan
Di – Shiva Jangra
Editor – Nitin Watts
Management – Happy
Spl. Presentation – Sahil Sharma , Anuj Ramgariya
LABEL – NDJ MUSIC
https://www.youtube.com/watch?v=6y9O1GwKAL4